top of page

Deep fractal

captura2021-03-13-15-21-40-5812.png

Fractal landscapes

captura2021-03-14-16-47-02-2982.png

Video fractal

captura2021-03-17-12-48-20-5352.png

 

 

Les imatges d'aquesta secció son produides per diferents algorismes generadors de "Julia sets". No hi ha cap manipulació posterior  d'aquestes. Tampoc intervé cap proces aleatori  a la generació de les imatges. Totes elles resulten de fixar una forma cuadràtica (no necessariament definida positiva) i dos polinomis de segon grau en dos variables, que defineixen un automorfisme del pla complex. Si l'algorisme resultant dona lloc a un fractal, es procedeix, aleshores, a una exploració en busqueda d'una imatge en particular.

Totes les imatges es poden imprimir en qualsevol format i amb diferents tècniques.

bottom of page